Bijzonderheidscoderingen

Overzicht zoals het BKR het aangeeft:

 

Achterstand

Wanneer u door welke reden dan ook niet meer in staat bent te voldoen aan uw betalingsverplichting dan wordt hiervan melding gemaakt aan het BKR door uw geldverstrekker. Een achterstandsmelding kan bijvoorbeeld gemaakt worden als u herhaaldelijk niet voldoet aan uw betalingsverplichtingen.

 

Herstel

De achterstand is hersteld. Zodra u de achterstand ingelopen hebt bij de kredietverstrekker registreert de kredietverstrekker het herstel van uw achterstand. 5 jaar na het herstel worden de betalingsachterstanden en het herstel verwijderd uit het BKR register

 

Code 1:

  • er is een aflossingsregeling/schuldregeling getroffen, nadat zich een Achterstand heeft voorgedaan.

Code 2:

  • de (restant)vordering is opeisbaar gesteld.

Code 3:

  • er is een bedrag van € 250,- of meer afgeboekt. Alleen wanneer afboeking tegen finale kwijting plaatsvindt, moet tegelijkertijd met de code 3 een einddatum (praktisch laatste aflossingsdatum) worden gemeld. In andere gevallen wordt geen einddatum gemeld.

Code 4:

  • de betrokkene blijkt/bleek onbereikbaar

Code 5:

  • er is een preventieve betaalregeling getroffen. Deze BKR codering is per 1 januari 2010 ingevoerd en deze BKR codering is in tegenstelling tot de andere coderingen van tijdelijke aard. Na beëindiging van de betaalregeling wordt deze BKR codering verwijderd.

 

Wat kunt u doen?

Je kunt in ieder geval voor jezelf bij het BKR een overzicht aanvragen van de gegevens die er bij het BKR over jou staan geregistreerd. Zo heb je zelf een duidelijk inzicht of er enige coderingen kunnen zijn die een negatief effect hebben op de aanvraag van een eventuele nieuwe lening. Aanvragen van een BKR toetsing kunt u hier!

Als er een bijzonderheidscodering staat vermeld kunt u altijd nagaan of deze wel juist is. Stel dat het BKR u verward heeft met iemand die dezelfde naam heeft of de oude bewoner van uw woning dan kunt u de registratie bj het BKR aanvechten. U zult dit wel moeten bewijzen maar als u dit kunt dan zal de BKR de bijzonderheidscodering direct moeten verwijderen.