Nationale hypotheek garantie

NHG paint

Aangezien u steeds minder interest gaat betalen voor uw annuïteitenhypotheek, terwijl uw maandelijkse bruto annuïteit wel gelijk blijft, zal uw netto maandlast gaan stijgen. U heeft immers steeds minder fiscale aftrek omdat u steeds minder geld gaat betalen aan rente. Deze annuïteitenhypotheek is tegenwoordig echter wel verplicht bij de nationale hypotheek garantie (NHG). De nationale hypotheek garantie geeft u de zekerheid dat uw hypotheekschuld terug betaald wordt.Deze instelling of tussenpersoon zal bepalen of u voldoet aan alle voorwaarden. Dit geschiedt middels het protocol van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (SWEW).

Bij verkoop van de woning dient u er rekening mee te houden dat u volgens de bij leenregeling de overwaarde in de woning gebruikt en die u krijgt uitbetaald bij de verkoop van uw nieuwe woning om deze gedeeltelijk mee te financieren. Doet u dit niet dan heeft u geen recht meer op hypotheekrenteaftrek volgens de normen van de belastingdienst. Daarom is deze nationale hypotheek garantie heel cruciaal.Wilt u meer weten over de nationale hypotheek garantie bekijk dan www.nhg.nl of bekijk nhg voor aanvullende informatie.

Annuïteitenhypotheek

Bij een annuïteitenhypotheek betaald u rente per maand en lost u daarnaast maandelijks op de lening af. De schuld daalt en dus ook de rentelast, omdat u maandelijks op uw schuld gaat aflossen. De rente die u betaalt, is fiscaal aftrekbaar als het geld is gebruikt voor uw eigen woning. Maandelijks wordt er een vast bedrag door de bank van uw rekening afgeschreven, de zogenaamde annuïteit. Deze annuïteit is het bedrag dat bestaat uit rente en aflossing en deze blijft gedurende de hele looptijd van de rentevaste periode gelijk.

In de beginfase van uw annuïteitenhypotheek, gaat het grootste gedeelte op aan rente en wordt er relatief weinig afgelost. Naarmate de looptijd vordert gaat u echter steeds meer aflossen. Hierdoor wordt er over de annuïteitenhypotheek steeds minder interest betaald. In het begin betaalt u dan ook vooral rente over de schuld bij de bank en weinig aflossing. In de loop der jaren gaat uw schuld dalen en dus ook de rentelast die u voor uw hypotheek betaald! Deze varieert, in 2014 met de nationale hypotheek garantie, tussen de 3.5 % en 4.3 %. Meer over annuïteitenhypotheek zie wiki-annuïteitenhypotheek.