Kindgebonden budget gaat omhoog

Volgens ingewijden zal het kindgebonden budget in 2015 omhoog gaan. Ouders met lage inkomens zouden hiervan kunnen profiteren. Dit zou door de oppositiepartijen SGP, D66, ChristenUnie samen met het kabinet in het begrotingsoverleg afgesproken zijn. Dit wordt gefinancierd uit het half miljard dat de partijen zijn overeengekomen voor lastenverlichting voor de lagere en middeninkomens.

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën zegt het volgende hierover:
“Het venijn zit weliswaar in de staart, maar het overleg gaat woensdag niet meer over grote bedragen. We komen er absoluut uit. De gemiddelde koopkrachtverbetering wordt echt heel mager. Komend uit de crisis is het al mooi als we een klein plusje kunnen laten zien.”